Human Factor


Undervärdera aldrig dina medarbetare i kampen mot IT-kriminella. De är din mänskliga brandvägg.

HUR BIDRAR DINA MEDARBETARE TILL EN HÄLSOSAM IT-KULTUR?

Human Faktor täcker den mänskliga delen av IT-säkerhet. Medarbetare kan vara en tillgång för organisationen eftersom välinformerade medarbetare är medvetna om sitt beteende och därigenom skyddar organisationen mot IT-kriminella.

Många gånger banar IT-kriminella sin väg in i organisationen genom att utnyttja medarbetare som lockas att ladda ner en fil eller klicka på en länk. Ibland sker IT-kriminaliteten genom att de IT-kriminella utger sig för att vara någon annan än de är.

Medarbetarna är ofta på något sätt involverade, och därför är det meningsfullt att utbilda dem.

Bygg upp en hälsosam IT-säkerhetskultur genom att utbilda dina medarbetare med Cyber Awareness-utbildning och Phishing Awareness-test – och bygg upp din mänskliga brandvägg.

 

Utbilda dina medarbetare

På BlackstoneOne erbjuder vi två konkreta lösningar för att utbilda medarbetare inom IT-säkerhet. Båda lösningarna är fasta paketlösningar och därför lätta att ta till sig.

  • Cyber Awareness-utbildning – tillgång till en lärorik och humoristisk medvetenhetsplattform. Läs mer här.
  • Phishing Awareness-test – skicka ut överenskomna phishing-e-postmeddelanden och följande rapportering. Läs mer här.

DIN MÄNSKLIGA BRANDVÄGG

Organisationens medarbetare utgör dess mänskliga brandvägg. Med det menas att träning av medarbetare bidrar till att avvärja hot från IT-kriminella.

Utbilda och utmana medarbetarna så att de förstår vikten av cybersäkerhet och känner ett större ansvar för säkert beteende. Låt dem samtidigt veta att de faktiskt är en viktig pusselbit i organisationens IT-säkerhet.

Både Cyber Awareness-utbildning och Phishing Awareness-test är paketlösningar som är enkla att förhålla sig till och som kommer att hjälpa organisationens medarbetare att få en större förståelse för IT-säkerhet – organisationens IT-säkerhet förbättras avsevärt genom att träna medarbetarna.

BLI KONTAKTAD OCH FÅ MER INFORMATION

Fyll i kontaktformuläret nedan. Då kommer vi att kontakta dig för en fortsatt dialog om IT-säkerhet och The Human Factor.