Integritetspolicy

Vi är den personuppgiftsansvariga - hur kontaktar du oss?

Vi är den ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Kontaktinformation:

BlackstoneOne,

Nærum Hovedgade 10A, 2850 Nærum, Danmark.

Telefon: 40130000

E-post: support@blackstoneone.net

CVR: 37068306

 

Syftet och rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka de önskade nyheterna och meddelandena från www.blackstoneone.net – webbplatsen som tillhör BlackstoneOne.

 

Vi behandlar också dina personuppgifter för att optimera vår webbplats och anpassa det innehåll du ser.

 

I vissa fall används dina personuppgifter också i samband med anmälan till våra evenemang.

 

Rättslig grund för detta följer av GDPR Art. 6(1)(a).

 

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar endast icke-känsliga personuppgifter, huvudsakligen bestående av vanliga kontaktuppgifter, såsom – men inte begränsat till – namn, telefonnummer, e-postadress.

 

Dessutom inkluderar webbrelaterad information som din IP-adress, geografisk plats, besöksloggar.

 

Lagring av dina personuppgifter

Utgångspunkten är att vi lagrar dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

 

Det registreras även om du öppnar våra nyhetsbrev. Om du inte har öppnat dem under en period av 2 år raderas dina personuppgifter automatiskt från vårt system.

 

Kategorier av mottagare av personuppgifter:

 

BlackstoneOne använder databehandlare som, enligt våra instruktioner, har tillgång att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att leverera sina tjänster till oss. Vi delar inte dina personuppgifter med andra än våra databehandlare.

 

Dina dataskyddsrättsliga rättigheter som registrerad

Du har ett antal dataskyddsrättsliga rättigheter som du kan utnyttja i samband med de personuppgifter som vi har registrerat om dig.

  • Rätten till insyn
  • Rätten till rättelse
  • Rätten till radering
  • Rätten till begränsning
  • Rätten till dataportabilitet
  • Rätten att inte vara föremål för vissa automatiserade beslut

För en närmare förklaring av begreppen har Datatilsynet en vägledning som är tillgänglig på deras webbplats:

https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

Rätten att klaga till Datatilsynet

Du har rätt att klaga till Datatilsynet över vår behandling av dina personuppgifter.

Datatilsynet har en vägledning som är tillgänglig på deras webbplats:

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du