PERSONVERNREGLEMENT

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OSS?

BlackstoneOne er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som vi behandler om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

Kontaktinformasjon:

BlackstoneOne,

Nærum Hovedgade 10A, 2850 Nærum, Danmark.

Telefon: 40130000

E-post: support@blackstoneone.net

CVR: 37068306

 

Formålene med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

 

Vi behandler dine personopplysninger med formålet å sende ut de ønskede nyhetene og varslingene fra www.blackstoneone.net – nettsiden som tilhører BlackstoneOne.

 

Vi behandler også dine personopplysninger med formålet å optimalisere vår nettside og tilpasse innholdet du ser.

 

I enkelte tilfeller brukes dine personopplysninger også i forbindelse med påmelding til våre arrangementer.

 

Retsgrunnlaget for dette følger av GDPR Art. 6(1)(a).

 

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler kun ikke-følsomme personopplysninger, hovedsakelig bestående av vanlige kontaktopplysninger, som – men ikke begrenset til – navn, telefonnummer, e-postadresse.

 

I tillegg inkluderer dette nettrelatert informasjon som din IP-adresse, geografisk plassering og besøkshistorikk.

 

Oppbevaring av dine personopplysninger

Utgangspunktet er at vi oppbevarer dine personopplysninger inntil du trekker tilbake ditt samtykke.

 

Det blir også registrert om du åpner nyhetsbrevene fra oss. Hvis du ikke har åpnet dem i en periode på 2 år, slettes dine personopplysninger automatisk fra vårt system.

 

Kategorier av mottakere av personopplysninger

 

BlackstoneOne bruker databehandlere som, etter våre instruksjoner, har tilgang til å behandle dine personopplysninger i det omfanget som er nødvendig for å levere sine tjenester til oss. Vi videreformidler ikke dine personopplysninger til andre enn våre databehandlere.

 

Dine personvernrettigheter som registrert

Du har en rekke personvernrettigheter som du kan benytte deg av i forbindelse med de personopplysningene vi har registrert om deg.

  • Retten til innsikt
  • Retten til retting
  • Retten til sletting
  • Retten til begrensning
  • Retten til dataportabilitet
  • Retten til å ikke bli underlagt visse automatiske beslutninger

For en nærmere forklaring av begrepene, har Datatilsynet en veiledning tilgjengelig på deres nettside:

https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

Retten til å klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger.

Datatilsynet har en veiledning tilgjengelig på deres nettside:

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du