Webapplikationsscanning


Rettes mot bedriftens nettsider

HVA ER WEBAPPLIKASJONSSCANNING?

Webapplikasjonsscanning rettes mot selskapets nettsider. Under en webapplikasjonsscanning gjennomføres en grundigere scanning som analyserer hele nettstedet. Dette gir mulighet for en dypere scanning av selve logikken i den enkelte webapplikasjonen.

Scanningen utføres som en black-box-test, dvs. den er utelukkende basert på URL-en. En sårbarhetsscanning av nettsider analyserer hele nettstedet og avdekker i tillegg til vanlige kjente sårbarheter også informasjon om hvorvidt man er sårbar for blant annet:

 • SQL-injection
 • Code injection
 • Command injection
 • Path traversal
 • File inclusion
 • XSS – Cross Site Scripting

De vanlige sårbarhetene som BlackstoneOne finner under en scanning av webapplikasjoner inkluderer blant annet:

 • Eksponering av sensitiv informasjon
 • Defekte adgangskontroller
 • Bruk av sårbare tredjeparts komponenter
 • Feilkonfigurasjon av webserver
 • Manglende sikkerhetsheadere

Når en URL-scanning gjennomføres i BlackstoneOne, blir det utført både en scanning av webapplikasjonene på nettstedet og en scanning av infrastrukturen, slik at man ikke trenger å tenke på å utføre begge typer scanninger.

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg for en videre samtale om IT-sikkerhet og håndtering av sårbarheter.