Releases


Vi opdaterer og vedligeholder løsningen løbende for at sikre anvendelse af nyeste teknologi samt sikkerhed.

Det er mig, der udvikler BsO

Jeg hedder Jacob, og jeg er Partner og Senior Developer hos BlackstoneOne.

Jeg er uddannet i informationsteknologi fra DTU og har arbejdet med udvikling i mere end 10 år.

Jeg har stået for udviklingen af en planlægningsløsning til sårbarhedsscanninger hos IT-sikkerhedsvirksomheden Digicure, der i 2016 blev opkøbt af Deloitte.

Her var jeg Senior Consultant, hvor størstedelen af min tid blev brugt som lead-udvikler for både interne såvel som eksterne projekter i Deloitte Cyber Secure.

Siden 2019 har jeg været en del af BlackstoneOne.

2022

04-01-2022

 • Dette release byder på et komplet redesign af Dashboardet.
  • Præsentationen af “Informational”-sårbarheder er blevet ændret
   • Farven er ændret fra grøn til grå
   • Informational bliver ikke længere talt med i det totale antal sårbarheder
   • Cirkel-diagrammerne er redesignet, så de ikke længere inkluderer Informational
   • Informational er som standard skjult fra “Vulnerabilities over time”-grafen
  • Der er tilføjet beskrivelser til hver sårbarhedskategori
  • Al data hentes asynkront
  • Performance er forbedret væsentligt
  • Diverse ændringer for at gøre dashboarded mere læser-venligt.
  Det næste, som vi arbejder på, er at få integreret Single Sign-On.

2021

15-06-2021

 • Der har det seneste stykke tid været fokus på at forbedre load-tiden på BlackstoneOne, hvorfor Scans-siden er blevet redesignet i forbindelse med at forbedre performance på denne. Dette har afledt:
  • Mulighed for at filtrere og sortere på alle kolonner
  • Bedre mulighed for status
  • Bedre overblik over hvornår seneste og næste scanning har kørt for det enkelte target
  • Forbedret load-tid
  • Data til/fra tabellerne håndteres asynkront.

 

20-04-2021

 • Forbedret struktur og design i frontenden
  • Vi har opgraderet strukturen og designet for vores frontend som et af de første steps mod at gøre BlackstoneOne endnu mere brugervenligt. Lige nu vil du ikke rigtig kunne bemærke forskellen, men i den nærmeste fremtid vil vi udgive flere elementer, der tydeliggører udviklingen i den forbedrede frontend
 • Tilføjet en informationsside omkring whitelisting, som beskriver hvorfor og hvad der skal whitelistes for at sikre, at du får mest muligt ud af BlackstoneOne
 • Tilføjet beta af sårbarhedslisten
  • For at vise nogle af de forbedringer, der kommer i den nærmeste fremtid, har vi valgt at lave en offentlig beta af den nye sårbarhedsliste
  • Nogle af forbedringerne af sårbarhedslisten er:
   • Filtrering og sortering af alle kolonner
   • Forbedret loadingtid
   • Forbedret design og brugervenlighed.

2020

20-10-2020

 • Forbedret scanning backend
  • Tiden det tager at scanne et website er blevet forbedret
  • Det kan nu slås fra, så input-felter ikke analyseres
   • Når analyse af input-flter er slået fra, går scanningsmotoren ikke ind og forsøger at tilføje data til inputfelterne. Hvis denne feature slås fra, forbedres scanningstiden væsentligt
 • Redesignet registreringsflow til registrering af nye konti
 • Redesignet logo-uploadsfunktion
  • Tilføjet mulighed for at uploade SVG-filer.

 

14-09-2020

 • Tilføjet bruger-tagging
  • Når en bruger tilknyttes et tag, vil brugeren begrænses til kun at kunne se mål og svagheder, som har fået påført netop det tag
 • Tags vises nu i listen over targets.

 

05-08-2020

 • Forbedret tagging system, det er nu muligt at tagge targets med egendefinerede tags
  • Når et target oprettes eller ændres, kan egendefinerede tags tilføjes til det enkelte target
  • I tag-vælgeren i øverste højre hjørne, kan det nye tag vælges, så der filtreres ud fra dette
 • Tilføjet e-mailintegration
  • Den kan findes under Integrations i tandhjulsmenuen i øverste højre hjørne
  • E-mailintegrationen aktiverer “Send til e-mail”-knappen under en sårbarhed. Når der trykkes på knappen, vil alle sårbarhedsdetaljer blive sendt til den definerede e-mailadresse.

 

06-07-2020

 • Tilføjet CSV-eksport af sårbarheder
 • Optimeret grafmodul.

 

18-05-2020

 • Tilføjet Automatisk Frekvens Prioritering (AFP)
  • AFP sætter automatisk scanningsfrekvensen, baseret ud fra hvor alvorlige sårbarheder er på det enkelte target
 • Tilføjet mulighed for at vælge scanningstidspunkt per target, således mulighed for kun at starte scanning af targets på specifikke dage eller tidspunkter
 • Tilføjet rapportfunktion, der gør det muligt at generere en PDF, som er let at dele
 • Redesignet loginflowet således, at enheder der er logget på vil forblive logget på i længere tid.

 

02-04-2020

 • Multifaktor-autentifikation implementeret
  • Alle brugere skal nu logge ind med en anden faktor: Mobilapplikation, SMS eller telefonopkald
 • Redesignet tidszonevalg
 • Scanningsintensiteten vises nu i scanningshistorikken.

 

18-03-2020

 • Automatisk host discovery
  • Scanner jævnligt en range af ip-adresser
  • Targets som vurderes til at være aktive, vil automatisk blive tilføjet til en dybdegående sårbarhedsscanning
 • Filtreringsmulighed for at vise eksterne og interne perimeterdata
  • Alle scanninger, targets og sårbarheder er tagget ud fra om de figurerer i et internt netværk eller på eksternt (internettet)
  • Data filtreres af tag-dropdown som findes øverst i højre hjørne
  • Data fra BlackstoneOne Internal Appliance vil automatisk blive tagget som intern
  • Kontakt os hvis du vil høre mere om at sårbarhedsscanne dine interne perimeter.

 

27-01-2020

 • “Antal af sårbarheder over tid”-graf
  • Kan nu filtreres per target
  • Loader nu asynkront
 • Tilføjet “Tilføjet flere targets”-knap, der giver mulighed for at tilføje en liste af targets på én gang
 • Måden BlackstoneOne prioriterer sårbarhedsscanninger på, er forbedret.

 

06-01-2020

 • Portnumre for hver sårbarhed, er lavet mere synlig
 • Redesignet alle systemsendte e-mails
 • Tilføjet tooltip til “Scanningsintensitet” når det tilføjet eller opdateres et target
 • Omdøbt Standard-scanningsintensiteten til Light og tilføjet en ny Standard scanningsintensitet.

2019

18-12-2019

 • Kommentarer kan nu tilføjes til alle sårbarheder, så du kan dele dit indblik med dit team
 • Scannings- og sårbarhedshistorik går nu længere tilbage
 • Opdateret API-dokumentation. Kontakt os for at høre mere om vores API
 • Det er nu muligt at ændre antallet af dage, som vises i “Antal af sårbarheder over tid”-grafen på dashboardet.

 

25-11-2019

 • Forbedringer af BlackstoneOne scanningsmotoren
 • Generelle forbedringer i backenden af BlackstoneOne
 • Forbedring af krav til kodeord.